آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي(خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری)

آگهی مناقصه

               آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي ( با ارزیابی کیفی )

1- نام سازمان مناقصه گذار : شركت مديريت توليد برق بيستون

2- موضوع مناقصه :  الف: خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری

ب:  خرید خدمات ایاب و ذهاب با مینی بوس و میدی باس ج: خرید خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز

3- تاريخ و محل فروش اسناد: از چاپ نوبت اول آگهي لغايت 22/07/96 به آدرس كرمانشاه ، كيلومتر 25 جاده كرمانشاه ـ همدان (نيروگاه حرارتي بيستون )

4- مبلغ و نوع سپرده: مبلغ 000 000 240 ریال برای مناقصه ردیف الف و مبلغ              000 000 461  ریال برای مناقصه ردیف ب و مبلغ 000 000 259 ریال برای مناقصه ردیف ج،  بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار 3 ماهه و يا واريز به حساب مناقصه گذار.

5- زمان تسليم پيشنهاد قيمت: تا تاريخ 01/08/96  بصورت لاك و مهر شده طبق اسناد مناقصه

6- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد : فيش واريزي به مبلغ 000 250 ريال

به حسابجاري شماره 78471 نزد بانك تجارت شعبه بيستون كد 18450 و ارائه معرفي نامه كتبي نماينده شركت برای هر مناقصه.

* آگهي فوق در سايتهاي شركت توانير و نيروگاه بيستون (www.tavanir.org.ir وwww.bpps.ir ) درج شده است .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34642020-083 ( داخلي 2 ، امور بازرگاني ) تماس حاصل فرماييد.  

                                                                                                                                                               شرکت مدیریت تولید برق بیستون  

اطلاعات تماس 

   info (@) bpps.ir

   083-34642020
   083-34642700
  کرمانشاه-کیلومتر 25 جاده همدان
 
 ساعات کاری :

کارکنان اداری: 7:15 صبح الی 16:00|(روز شنبه تا چهارشنبه)

کارکنان فنی: به دوصورت اداری و شیفتی(در 5 شیفت)
 
 

 اطلاعات بیشتر

 

پیام مدیر عامل

عضویت در خبرنامه